COLOR MEDIA JSC

10 năm qua, ColorMedia tự hào được đồng hành cùng các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất Phim doanh nghiệp (Corporate Video) như: Bảo Việt Nhân thọ, FPT, FPT-IS, Viettel, Tập đoàn Sơn Hà, Vietcombank, Alphanam, Dược phẩm Tâm Bình, Dược phẩm Mediplantex, Nước khoáng Tiền Hải...

LIÊN HỆ

P910, Sunrise Buidling, 90 Tran Thai Tong, Cau Giay, Hanoi

(+844) 32595960

0974 511 511

contact@colormedia.vn

TOP