[Phim doanh nghiệp] HDMON Holding – 20 năm một chặng đường

[Phim doanh nghiệp] HDMON Holding – 20 năm một chặng đường | Call: 0974 511 511

Với concept: “Lấy nụ cười của đối tác, bạn hàng, khách hàng là đích đến”, phim giới thiệu doanh nghiệp HDMON Holding đã lan tỏa được những giá trị đích thực của Ban lãnh đạo, con thuyền HDMON đến với người xem.

Pls contact để tư vấn: 0974 511 511 | hd@colormedia.vn | www.colormedia.vn

TOP