Bảo Việt Nhân Thọ – Sứ giả bình an, trao ngàn thịnh vượng

[Corporate Video] Bảo Việt Nhân Thọ – Sứ giả bình an, trao ngàn thịnh vượng
Client: Bảo Việt Nhân Thọ
Agency: PPG
Film Production House: ColorMedia

  • CLIENT Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
  • YEAR 2016
  • WE DID Phim doanh nghiệp
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP