[ColorMedia] TVC giới thiệu Thương hiệu Nội thất Hoàn Mỹ | Call 0974 511 511

[ColorMedia] TVC giới thiệu Thương hiệu Nội thất Hoàn Mỹ | Call 0974 511 511

Client: Nội thất Hoàn Mỹ Film Production House: ColorMedia

Director: Hoàng Dũng

DOP: Lee Buttcher

Cameraman: Giang Vũ Film

Editor & ColorGrade: Hoàng Hưng

Pls contact để tư vấn: 0974 511 511 | hd@colormedia.vn | www.colormedia.vn

  • CLIENT Nội thất Hoàn Mỹ
  • YEAR 2017
  • CATEGORY
TOP