Phim doanh nghiệp Dược phẩm Tâm Bình

[ColorMedia.,JSC] Phim doanh nghiệp Dược phẩm Tâm Bình
Đơn vị sản xuất: ColorMedia.,JSC
Đạo diễn: Trần Lợi
DOP: Giang Vũ

  • CLIENT Công ty Dược phẩm Tâm Bình
  • YEAR 2015
  • WE DID Phim doanh nghiệp
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP