Phim doanh nghiệp FSI

[ColorMedia.,JSC] Phim doanh nghiệp FSI
Nằm trong chương trình ColorMedia.,JSC đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp BNI.

Phim doanh nghiệp FSI đã được ColorMedia.,JSC & FSI đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản và hình ảnh

  • CLIENT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI
  • YEAR 2016
  • WE DID Phim doanh nghiệp
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP