Phim giới thiệu Chương trình khuyến mãi Bảo Việt tết 2016

Phim hoạt hình : “Chương trình khuyến mãi – Bảo Việt tết 2016”

Motion Graphic

Sản xuất bời ColorMedia.vn

  • CLIENT Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt
  • YEAR 2016
  • WE DID Motion Graphic
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP