Phim giới thiệu Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Châu Âu

Gỗ King Wood – Bền vững vĩnh cửu

Thực hiện bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Sắc màu

Website: ColorMedia.VN

  • CLIENT Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Châu Âu
  • YEAR 2015
  • WE DID Phim doanh nghiệp
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP