Phim giới thiệu Công ty CP Dược Trung Ương Mediplatex

[ColorMedia.,JSC] Phim giới thiệu Doanh nghiệp – Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplatex

Đơn vị sản xuất: ColorMedia.vn
Đạo diễn: Hoàng Dũng
  • CLIENT Công ty Cổ phần Dược Trung Ương
  • YEAR 2016
  • WE DID Phim doanh nghiệp
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP