Phim giới thiệu Đề án Nâng TP Quảng Ngãi lên đô thị loại 2

[ColorMedia.,JSC] Phim đề án – Nâng loại đô thị Thành phố Quảng Ngãi – TP loại 2
Đơn vị thực hiện: ColorMedia.,JSC
Tháng 7.2015

  • CLIENT UBND Thành phố Quảng Ngãi
  • YEAR 2015
  • WE DID Phim doanh nghiệp
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP