Phim giới thiệu dự án bất động sản Thái Bình Dragon City

Dự án bất động sản Thái Bình Dragon City
Dragon City – Kết nối đô thị, Tạo lập thành công
Đơn vị sản xuất: ColorMedia.vn
Đạo diễn: Hoàng Dũng

  • CLIENT Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long
  • YEAR 2016
  • WE DID Phim doanh nghiệp
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP