Phim giới thiệu FPT “Họp hội đồng cổ đông trực tuyến FPTS”

[ColorMedia.,JSC] Phim giới thiệu “Họp hội đồng cổ đông trực tuyến FPTS”

 Đạo diễn: Hoàng Dũng
  • CLIENT Công ty Cổ phần FPT
  • YEAR 2015
  • WE DID Phim doanh nghiệp
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP