Phim giới thiệu PSC Nước khoáng thiên nhiên Tiền Hải

[Corporate Video] Nước khoáng thiên nhiên Tiền Hải
Client: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (PSC)
Production House: ColorMedia.,JSC

  • CLIENT Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình
  • YEAR 2016
  • WE DID Phim doanh nghiệp
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP