Phim giới thiệu Tấm tường Acotec – Xuân Mai Corp

[ColorMedia.,JSC] Tấm tường Acotec – Xuân Mai
Đơn vị thực hiện: ColorMedia.,JSC

  • CLIENT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
  • YEAR 2016
  • WE DID Phim doanh nghiệp
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP