Phim giới thiệu thực phẩm chức năng Kovir – Sao Thái Dương

[ColorMedia.,JSC] Phim giới thiệu sản phẩm TPCN Kovir – Sao Thái Dương
Sản xuất: ColorMedia.,JSC
Đạo diễn: Hoàng Dũng

  • CLIENT Công ty cổ phần Sao Thái Dương
  • YEAR 2015
  • WE DID Phim doanh nghiệp
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP