TVC Bột giặt Vì Dân

Film Director: Hoàng Dũng
Actor: Lương GIang

Thực hiện bởi: ColorMedia.vn

  • CLIENT Công ty TNHH VICO
  • YEAR 2015
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP