TVC cổ động chiến dịch Giờ trái đất 2016″ CS Thùy Chi, Tạ Quang Thắng

TVC cổ động chiến dịch “Giờ trái đất 2016”
Agency: VTK Media & Bộ Công Thương
Prodution House: ColorMedia.,JSC
Film DIrector: Anh Quân
DOP: Giang Vũ
Art Director: Bùi Thưởng

  • CLIENT Bộ Công Thương
  • YEAR 2016
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP