TVC Cổ động chiến dịch Giờ trái đất 60+

[ColorMedia.,JSC] TVC Cổ động chiến dịch Giờ trái đất 60+
Đạo diễn: Hoàng Dũng
Sản xuất bởi ColorMedia.,JSC & VTK Media

  • CLIENT Bộ Công Thương
  • YEAR 2015
  • WE DID Sản xuất phim
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP