TVC Cuộc thi ảnh nghệ thuật VNExpress

[ColorMedia.,JSC] TVC Cuộc thi ảnh nghệ thuật VNExpress

  • CLIENT VNExpress
  • YEAR 2014
  • WE DID Motion Graphic
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY ,
TOP