TVC Dược phẩm Hà Tĩnh Sắc Phụ Hương

TVC Dung dịch vệ sinh phụ nữ Sắc Phụ Hương – Version 20s
Client: Dược phẩm Hà Tĩnh
Production: ColorMedia.,JSC

  • CLIENT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tĩnh
  • YEAR 2013
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP