TVC Dược phẩm Tuệ Linh Tiền liệt vương

[ColorMedia.,JSC] TVC Tiền liệt vương | Dược phẩm Tuệ Linh
Client: Dược Tuệ Linh
Production House: ColorMedia.,JSC
Film Director: Hoàng Dũng
DOP: Giang Vũ

  • CLIENT Công ty TNHH Tuệ Linh
  • YEAR 2016
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP