TVC Nafaco Nước uống thanh lọc Alcohol Doctor – Hoa hậu Kỳ Duyên

[ColroMedia.,JSC] TVC Nước uống thanh lọc Alcohol Doctor | Nafaco

Đạo diễn: Hoàng Dũng

Hoa hậu: Kỳ Duyên

  • CLIENT Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc gia
  • YEAR 2016
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP