TVC Nafaco Thực phẩm chức năng Curmin Lead

[ColorMedia.,JSC] TVC 30s – Thực phẩm chức năng Curmin Lead – Nafaco

Client: NAFACO
Production House: ColorMedia..,JSC
Director: Hoàng Dũng
Cameraman: Giang Vũ
Actor: Uy Linh, Đỗ Triệu, Huyền Trang, Michel

  • CLIENT Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc gia
  • YEAR 2015
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP