TVC Sao Thái Dương Dạ Minh Châu

[ColorMedia.,JSC] TVC Dạ Minh Châu – Sao Thái Dương
Production House: ColorMedia.,JSC
FIlm Director: Hoàng Dũng
Actor: Đưc Sơn – Minh Hương

  • CLIENT Công ty cổ phần Sao Thái Dương
  • YEAR 2016
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP