TVC Sao Thái Dương Kem chống nắng Valentine – DV Tú Linh

[ColorMedia] TVC Kem chống nắng Valentine Sao Thái Dương
Film Director: Hoàng Dũng
Cameraman: Giang Vũ
Producer: Vũ Thắng

  • CLIENT Công ty cổ phần Sao Thái Dương
  • YEAR 2016
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP