TVC Sao Thái Dương Kem nẻ Valentine

[TVC 30s] Kem nẻ Valentine – Sao Thái Dương
Production: ColorMedia., JSC

Diễn viên: Hà Đan

  • CLIENT Công ty cổ phần Sao Thái Dương
  • YEAR 2013
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP