TVC Sao Thái Dương Nước xúc miệng Valentine ( Voicer Miền Nam)

[ColorMedia.,JSC] TVC Nước xúc miệng Valentine | Sao Thái Dương
Client: Sao Thái Dương
Production House: ColorMedia.,JSC
Concept by Thu Huyền
Film Director: Hoang Dung
FIlm Editor & VFX: Hoang Hung
DOP: Giang Vu

  • CLIENT Công ty cổ phần Sao Thái Dương
  • YEAR 2016
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP