TVC Sao Thái Dương Thực phẩm chức năng Happy Gan

[ColorMedia.,JSC] TVC 30s – Thực phẩm chức năng Happy Gan

Đạo diễn: Hoàng Dũng

  • CLIENT Công ty cổ phần Sao Thái Dương
  • YEAR 2015
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP