TVC Sao Thái Dương Tuần hoàn não

[ColorMedia.,jSC] TVC 30s – Tuần hoàn não Thái Dương
Đạo diễn: Hoàng Dũng

  • CLIENT Công ty cổ phần Sao Thái Dương
  • YEAR 2015
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP