TVC Tâm Bình Đại tràng

[ColorMedia] – TVC30s – Đại Tràng Tâm Bình

  • CLIENT công ty Dược phẩm Tâm Bình
  • YEAR 2012
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP