TVC VnExpress Giới thiệu My Ebank

My Ebank – Ngân hàng điện tử được yêu thích tại Việt Nam là chương trình bình chọn dành cho dịch vụ ngân hàng điện tử xuất sắc trong năm, với 2 hạng mục Internet Banking và Mobile Banking.

  • CLIENT VnExpress
  • YEAR 2014
  • WE DID TVC
  • PARTNERS Đạo diễn Hoàng Dũng
  • CATEGORY
TOP