[ColorMedia] Phim 2D animation Tây Bắc

Phim 2D animation Tây Bắc là một sản phẩm phim 2D do các Chuyên viên Hậu kỳ của ColorMedia thực hiện.  Dự án đưa ra bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp với những hình ảnh, nhân vật chuyển động 2D sống động.

Bài viết khác

VFX (Kỹ xảo) trong TVC - phim quảng cáo Nhôm Việt Dũng
VFX (Kỹ xảo) trong TVC - phim quảng cáo Nhôm Việt Dũng
Phim 2D Animation Infographic Công nghệ môi giới Bất động sản MGI
Phim 2D Animation Infographic Công nghệ môi giới Bất động sản MGI
Phim 2D Animation & Video Infographic sáng tạo, hiệu quả truyền thông thời Covid19
Phim 2D Animation & Video Infographic sáng tạo, hiệu quả truyền thông thời Covid19
TVC 3D Cấu tạo bình nước nóng Sunhouse
TVC 3D Cấu tạo bình nước nóng Sunhouse