[ColorMedia] Phim 2D animation Tây Bắc

Phim 2D animation Tây Bắc là một sản phẩm phim 2D do các Chuyên viên Hậu kỳ của ColorMedia thực hiện.  Dự án đưa ra bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp với những hình ảnh, nhân vật chuyển động 2D sống động.

Bài viết khác

TVC 3D Cấu tạo bình nước nóng Sunhouse
TVC 3D Cấu tạo bình nước nóng Sunhouse
TVC 3D Cấu tạo bình nước nóng Sunhouse
TVC 3D Cấu tạo bình nước nóng Sunhouse
Phim 3D :Tìm kiếm siêu phẩm Dự án Bất động sản Bình Minh Garden, Long Biên, Hà Nội
Phim 3D :Tìm kiếm siêu phẩm Dự án Bất động sản Bình Minh Garden, Long Biên, Hà Nội
Phim Infographic giới thiệu sản phẩm công nghệ hỗ trợ Tín dụng vi mô CoreB - CanalCircle
Phim Infographic giới thiệu sản phẩm công nghệ hỗ trợ Tín dụng vi mô CoreB - CanalCircle