[VideoViral] SỐNG LÀ LUÔN VẬN ĐỘNG - Cốt thoái vương

Hình ảnh ấn tượng của dự án

Đội ngũ sản xuất

Film Director

Hoàng Dũng

LÀM GÌ SAU TUỔI VỀ HƯU???

Một insight khi mà Team sáng tạo của #ColorMedia#CUSDigital khi xây dựng chiến dịch VideoViral cho sản phẩm Cốt thoái vương của Á Âu, chúng tôi nhận thấy rằng: "Về hưu là giai đoạn người ta có sự thay đổi tâm lý khá lớn. Nó giống như bạn đang là sinh viên và ra trường. Họ - Những người ở tuổi về hưu đang từ một người lao động hàng ngày, gặp gỡ đồng nghiệp, tự chủ về tài chính thì giờ đây họ trở thành người đơn độc, không có tương tác, giao tiếp và phụ thuộc nhiều vào con cái.

Ở tuổi này ai cũng nói "Già rồi, nghỉ ngơi đi!" Tuy nhiên nghỉ ngơi như nào cho đúng cách. Nghỉ ngơi không có nghĩa là người già phải nằm một chỗ, suốt ngày trong nhà kín cửa, ngồi xem tivi cả ngày. Già nhưng luôn luôn vận động, luôn luôn giao lưu và hơn nữa là còn đam mê nào chưa hoàn thành, họ cũng có thể làm.

Chúng tôi mong muốn và lan tỏa thông điệp này với họ, với con cái họ và cả những người sắp về hưu.

#ColorMedia, #CUSDigital, #VideoViral, #Cotthoaivuong, #AAu

Bài viết khác

Cutdown Version | Sản xuất Phim quảng cáo TNRStars Holding
Cutdown Version | Sản xuất Phim quảng cáo TNRStars Holding
Bạn có thực sự hiểu những người thân luôn bên bạn? Viettel
Bạn có thực sự hiểu những người thân luôn bên bạn? Viettel
Phim quảng cáo BIDV Anh ơi! Đừng lo vì có em luôn ở bên
Phim quảng cáo BIDV Anh ơi! Đừng lo vì có em luôn ở bên
Công ty sản xuất Phim quảng cáo - BIDV | Khi bố muốn đi du lịch xuyên Việt | ColorMedia
Công ty sản xuất Phim quảng cáo - BIDV | Khi bố muốn đi du lịch xuyên Việt | ColorMedia