Phim doanh nghiệp, Phim thương hiệu, Phim tài liệu, Phim phóng sự doanh nghiệp có giống nhau không?

1. Phim phóng sự doanh nghiệp là gì?

Phim phóng sự về một doanh nghiệp nào đó thường là do 1 cơ quan báo chí nào đó thực hiện, phản ánh về một chuyên đề nào đó có trong doanh nghiệp như: nhân sự, công nghệ, các công trình khoa học..

2. Phim tài liệu doanh nghiệp là gì?

Tại thực tế các doanh nghiệp, phim tài liệu chỉ được thực hiện khi có các sự kiện kỷ niệm lớn như 5 năm, 10 năm, 20 năm...và sử dụng trong sự kiện đó và cất tủ. Tính tài liệu trong bộ phim không cao do đang hiểu nhầm về dạng phim này.

3. Phim thương hiệu là gì?

Khác với các dạng phim khác, phim thương hiệu sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng hoặc những shortfilm (đoạn phim ngắn) để làm nổi bật các yếu tố của thương hiệu như: Triết lý (Brand philosophy), Tầm nhìn - Sứ mệnh (Vision - Mission), Tính cách, Hình mẫu thương hiệu (Brand Personality).

Phim thương hiệu sẽ là một sản phẩm video để giúp người xem, khách hàng hiểu hơn về tảng băng chìm này.

4. Phim doanh nghiệp là gì?

Phim doanh nghiệp là một cuốn profile động về doanh nghiệp, được thực hiện với chất lượng hình ảnh cao, chuyên nghiệp và mang tính quảng cáo.

Thông qua Phim doanh nghiệp, khách hàng có thể có cái nhìn tổng thể, rõ ràng về doanh nghiệp đó và đưa đến hành vi mua hàng hoặc hợp tác nhanh hơn.

Hoàng Dũng

Anh Hoàng Dũng là người đặt nền móng cho ColorMedia và cũng là một trong những người góp phần thay đổi tư duy làm phim Doanh nghiệp.

Xin chào!

Đăng ký ngay để cập nhật tin tức và kiến thức về TVC - Phim quảng cáo mới nhất!

Nhận tư vấn Video Marketing với ColorMedia

Bài viết khác