Sản xuất Phim Thương hiệu

Phim Thương hiệu là một dòng phim (thường) có câu chuyện cụ thể, được đưa gài khéo léo của các giá trị Thương hiệu của Tổ chức/ Doanh nghiệp hay Thương hiệu của Sản phẩm. Giá trị đó có thể là thông điệp, tính cách, thuộc tính, niềm tin, động lực,…hay bất cứ điều gì khiến cho Khách hàng nghĩ và cảm nhận được khi họ nghe đến tên Thương hiệu của bạn.

colormedia profile-26

Phim thương hiệu thường nằm ở giai đoạn nhận thức ban đầu của một chuỗi marketing, vì thế không nên đưa vào tất cả mọi thứ dành cho mọi đối tượng. Điều cần làm là truyền tải giá trị, thông điệp Thương hiệu của bạn đến các đối tượng mục tiêu mà không khiến họ choáng ngợp bởi các thông điệp chi tiết hoặc bán hàng.

colormedia profile-29

Điểm dễ nhận biết và khiến bộ phim của bạn trở nên độc đáo là tạo ra một kết nối về mặt cảm xúc để các khách hàng cũ tăng niềm yêu thích, trung thành với Doanh nghiệp/ Sản phẩm của bạn; và khách hàng tiềm năng nhớ tới bạn.