Theo bạn, một nhân viên Hậu Kỳ sẽ phải tham gia dự án từ khâu nào?

Mỗi nhân viên hậu kỳ không chỉ quan tâm ở khâu cuối cùng, hậu kỳ cần tham gia từ khi Project  được khởi động, với vai trò là tư vấn, tối ưu phương án sản xuất, ý tưởng cùng team Sáng tạo, Tiền kỳ, cụ thể ở các giai đoạn như sau:

  • Khâu kịch bản
  • Tiền kỳ
  • Hậu kỳ

Hoàng Dũng

Anh Hoàng Dũng là người đặt nền móng cho ColorMedia và cũng là một trong những người góp phần thay đổi tư duy làm phim Doanh nghiệp.

Xin chào!

Đăng ký ngay để cập nhật tin tức và kiến thức về TVC - Phim quảng cáo mới nhất!

Nhận tư vấn Video Marketing với ColorMedia

Bài viết khác