Thước đo nào cho sự hiệu quả của một TVC - Phim quảng cáo?

Ai thì cũng nghĩ thước đo chính xác nhất là "bảng kết quả bán hàng" được đo lường trước - trong và sau khi chạy quảng cáo. Điều đó đúng nhưng chưa đủ.

02 mục tiêu của quảng cáo là:

- Tăng độ phủ & nhận biết thương hiệu

- Thúc đẩy các hoạt động bán hàng

Trước hết chúng ta cần xác định đâu là mục tiêu chính. Từ mục tiêu đó để chúng ta đánh giá quá trình sáng tạo, triển khai sao cho đạt được kết quả cao nhất theo từng mục tiêu.

Nếu mục tiêu tăng độ phủ và nhận biết thương hiệu thì việc cần làm là chiến dịch quảng cáo phải được nhiều người biết đến, nhớ đến thông điệp truyền thông là gì, các bàn luận của họ trên các nền tảng về quảng cáo. Còn nếu là thúc đẩy hoạt động bán hàng thì đúng là kết quả bán hàng, traffic tại các điểm bán, số lượng đơn hàng có tăng không chính là một thước đo quan trọng.

Bên cạnh đó nhiều thước đo cho phần triển khai chi tiết cũng giúp bạn đánh giá hơn về hiệu quả cho một TVC hoặc chiến dịch quảng cáo.

Hoàng Dũng

Anh Hoàng Dũng là người đặt nền móng cho ColorMedia và cũng là một trong những người góp phần thay đổi tư duy làm phim Doanh nghiệp.

Xin chào!

Đăng ký ngay để cập nhật tin tức và kiến thức về TVC - Phim quảng cáo mới nhất!

Nhận tư vấn Video Marketing với ColorMedia

Bài viết khác